เสียงของ Harp ทั้ง 12 Key ในระบบ Richter

Posted: ธันวาคม 30, 2011 in เพิ่มพูนทักษะ

*/ ยังลงไม่ครบน่ะครับ ถอด Tab เพลงคีย์อื่นเพิ่ม จะมาลงเพิ่มเรื่อยๆ ครับ /*

.

อันเนื่องมาจากความไม่ชำนาญ Diatonic Harp ของผมนั้นเอง ทำให้เวลาถอด Tab เพลงใน Key ต่างๆ ผมมักไม่ขึ้นใจกับเสียงในแต่ล่ะช่อง ทำให้ต้องเสียงเวลามานั่งเขียนเสียงของแต่ล่ะช่องเป็นรูปทุกครั้ง (เพื่อความสะดวกในการเขียนเลขช่อง)

และผมเห็นว่าเขียนเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะเข้าใจที่มาที่ไปของแต่ละช่องในระบบ Richter ผมจึงมักไม่เก็บ Key ที่เคยเขียนไว้ พอจะใช้ (เช่นการเช็คว่าในเพลงใช้การเล่น Bends, Overblow หรือ Valved ดีจึงจะสะดวก) ก็หาไม่เจอ มักต้องเขียนขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ

นึกแล้วก็เลยทำรวมรูปช่องเสียงของ Harp ทั้ง 12 Key ในระบบ Richter ทั้งการเล่นแบบ Bends, Overblow และ Valved ไว้เสียเลยจะได้หยิบใช้สะดวกๆ ทั้งแก่ตนเอง และผู้อื่นด้วย

ทั้งนี้ผมไล่ตามลำดับของเสียงจาก Key เสียงต่ำ ไป Key เสียงสูง ตามความนิยมในการผลิตขึ้นมาของทุก Brand (ซึ่งครอบคลุม Key พิเศษ เช่น Low F และ High G ด้วย เพราะมีการจัดเรียงเสียงเหมือนกัน) ดังภาพด้านล่างครับ

Key Of G (รวมทั้ง High G)

Key Of Ab

Key Of A

Key Of Bb

Key Of B

Key Of C

Key Of C#

Key Of D

Key Of Eb

Key Of E

Key Of F (รวมทั้ง Low F)

Key Of F#

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s